Home / Over Stagepunt

Over Stagepunt

De arbeidsmarkt van ondersteunend personeel in de huisartsenzorg is in een snel tempo krapper geworden. Mede door de complexer wordende zorgvraag en de vergrijzing van het personeelsbestand neemt de krapte de komende jaren verder toe. Als er niet voldoende ondersteunend personeel wordt opgeleid, komt de continuïteit van de huisartsenzorg in het gedrang.

De meeste scholen hebben wachtlijsten met studenten door een gebrek aan stageplaatsen. Door de huisartsenpraktijk een positieve ervaring te geven bij het opleiden van stagiairs, kunnen meer stageplaatsen worden gecreëerd en meer personeel worden opgeleid en behouden binnen de huisartsenzorg.

Wat doet Stagepunt?

 • Het aantal op te leiden personeel per regio afstemmen op de toekomstige tekorten;
 • Het matchen van de juiste stagiair bij de juiste huisartsenpraktijk;
 • De administratieve en organisatorische rompslomp die komt kijken bij het plaatsen van een stagiair uit handen nemen en daarmee de huisartsenpraktijk ontzorgen;
 • Begeleiding en coaching van de werkbegeleider van de praktijk en de stagiair;
 • Een brug vormen tussen de individuele huisartsenpraktijken en de school;
 • Feedback van stagiairs en praktijken bundelen voor verbetering van het lesprogramma.

Voordelen voor de huisartsenpraktijk

 • Eén centraal aanmeldpunt voor praktijken en stagiairs en één aanspreekpunt voor de praktijk en de stagiair gedurende de stageperiode;
 • De huisartsenpraktijk hoeft alleen nog de inhoudelijke begeleiding te geven;
 • Door duidelijke instructies, coaching en een stagemap zijn de werkzaamheden voor de stagiair en de praktijk duidelijk;
 • Mogelijkheid om bij goed functioneren de stagiair in dienst te nemen;
 • Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het lesprogramma middels een rapportage met gebundelde feedback voor de opleiding.
 • Door het aanbieden van een stageplaats draagt de huisartsenpraktijk bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Per 1 september 2018 is Stagepunt van start gegaan in Midden-Brabant, beginnend met doktersassistenten. Indien succesvol kan dit ook in andere regio’s en voor andere ondersteunende functies in de huisartsenzorg worden geïmplementeerd.

Vragen?

Heb je een vraag? Neem contact op met Stagepunt via info@stagepunt.org of 085 – 13 03 953.

Top