• Stagepunt
    Goede begeleiding. Aansluiting op de praktijk. Eén aanspreekpunt.

Stagepunt. De plek waar theorie en de (huisartsen)praktijk samenkomt.

Lees meer

De arbeidsmarkt van ondersteunend personeel in de huisartsenzorg is in een snel tempo krapper geworden. Mede door de complexer wordende zorgvraag en de vergrijzing van het personeelsbestand neemt de krapte de komende jaren verder toe. Als er niet voldoende ondersteunend personeel wordt opgeleid, komt de continuïteit van de huisartsenzorg in het gedrang.

Het doel van Stagepunt is om meer en betere stageplaatsen voor leerling doktersassistenten te creëren. Dit gebeurt enerzijds door ontzorging van het huisartsenteam en anderzijds door een betere afstemming tussen opleidingsinstelling, huisartsenpraktijk en stagiair. Wanneer Stagepunt zowel het huisartsenteam als de stagiair een positieve ervaring geeft, zullen meer stageplaatsen worden aangeboden door praktijken en meer leerling doktersassistenten enthousiast worden gemaakt voor de huisartsenzorg.

Top